ทนาย,ทนายความ ที่ดีเป็นอย่างไร

สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอ บทความเกี่ยวกับคุณสมบัติของ  ทนาย    ที่ดีกันบ้างครับ ในเรื่องนี้นะครับ ได้มี            พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความ กำหนดมารยาทอันพึงปฎิบัติในฐานะของการมีวิชาชีพทนายความต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือ      มารยาทต่อศาล , ลูกความ , ทนายความ ด้วยกัน

มารยาทต่อศาล

              สิ่งที่ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็น ทนาย ที่ดีนั้นควรปฎิบติเมื่ออยู่ในศาลหรือนอกศาลนั้น ก็คือ      การช่วยเหลือเป็น ทนายขอแรง เมื่อได้รับการร้องขอจากศาล และต้องไม่ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา  รวมทั้งใช้พยานหลักฐานเท็จในศาล           ไม่ว่าจะทำขึ้นมาเองหรือให้คนอื่นทำขึ้นมาหรือเสี้ยมสอนให้พยานของตนเองมาเบิกความเท็จ    อีกทั้งต้องไม่แม้แต่เสนอจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน ประการสุดท้ายก็คือ    ไม่ทำการใดๆเพื่อทราบคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลก่อนกำหนดวันนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาครับ หาก ทนายความท่านใด ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบตามที่กล่าวไป         ก็ย่อมถือได้ว่า เป็น ทนาย ที่ดี ได้ครับ

มารยาทต่อลูกความ

ประเด็นนี้มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆครับ  สาเหตุจาก  ทนายความ  บางท่าน      ไม่ยึดถือการปฎิบัติตนตาม ที่  พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความ   กำหนดไว้ครับ   สุดท้ายผู้ที่รับบาปก็คือ   อาชีพ ทนาย หรือ ทนายความ ที่ถูกเหมารวมว่า   เป็นคนไ่ม่ดี  หรือ เป็นผู้มีวิชาชีพที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นครับ สำหรับทนายความที่จะพึงเรียกว่า      เป็น ทนาย ที่ดี ได้นั้น ต้องไม่ปฎิบัติตนดังต่อไปนี้ครับ  คือไม่ยุยงส่งเสริมให้คนเป็นคดีกัน     ไม่ใช้อุบายเพื่อให้ได้มาซึ่งคดี เช่น หลอกว่าคดีชนะแน่นอน  (ทั้งๆที่รู้ว่ายังไงก็แพ้)     หลอกว่ารู้จักคนใหญ่โตและสามารถวิ่งเต้นคดีได้ หลอกว่าตนเองมีความรู้มากกว่า   ทนาย           คนอื่นๆ หรือเปิดเผยความลับของลูกความโดยลูกความหรือศาลไม่อนุญาต ไม่ว่าจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกคดีหรือคู่ความอีกฝ่าย หรือ  จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีหรือไม่แจ้งสิ่งที่ควรแจ้งแก่ลูกความ             หรือใช้อุบายต่างๆเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากลูกความนอกจากที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ ไม่ยอมคืนทรัพย์สินของลุกความที่ตนเองครอบครองอยู่เนื่องมาจากการทำคดีโดยไม่มีเหตุสมควร ทั้งเหล่านี้คือ    สิ่งที่  ผู้ที่จะได้ชื่อว่า  เป็น  ทนายความ ที่ดี พึงปฎิบัติครับ

มารยาทต่อ ทนายความ ด้วยกัน

ไม่แย่งหรือรับทำคดีที่ ทนาย คนอื่นๆได้รับทำคดีอยู่ก่อนหน้าแล้ว   เว้นแต่ ทนายความ    เจ้าของคดียินยอม หรือลูกความได้ถอนทนาย คนเดิมแล้ว  หรือ     ไม่ประกาศอัตราค่าว่าความ หรือ  ประกาศว่ารับทำคดีให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ  ประกาศ  ชื่อ  คุณวุฒิ  ตำแหน่ง ที่อยู่ สำนักงาน ไปในทางโอ้อวด  เว้นแต่ตามสมควร หรือ ประกอบธุรกิจที่ผิดต่อศีลธรรมอันดี หรือตกลงให้ประโยชน์ตอบแทนแก่บุคคลใดที่หาคดีมาให้ ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่ ผู้ที่จะได้ชื่อว่า เป็น ทนายความ ที่ดี นั้นต้องไม่ปฎิบัติครับ

มารยาท ทนายความ ต่อศาล ต่อ ลูกความและต่อ ทนาย ท่านอื่นๆด้วยกัน     ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับ หากท่านต้องการอ่านบทความกฎหมายเรื่องอื่นๆเชิญได้ที่ www.tanaynp.com           หรือสอบถามปัญหากฎหมายฟรี เชิญติดต่อได้ที่ www.nplegalservice.com     ขอบคุณสำหรับการติดต่ามอ่านจนจบครับ ทนายความ นวพล สำนักงานเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส  ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s