สวัสดีครับ วันนี้นะครับ มีท่านผู้อ่านคอมลัมน์ บทความนี้นะครับ สอบถามมายัง ผมครับ ท่านผู้อ่าน ท่านนี้สอบถามมาในเรื่องของกฎหมายล้มละลายครับ ซึ่งแน่นอนครับ กฎหมายล้มละลายนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ละเอียดและยุ่งยากซับซ้อนครับ อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อย อย่างเช่น คดีแพ่งหรือคดีอาญาทั่วไปครับ ดังนั้น จึงยังมีหลายท่านที่ยังข้อสงสัยอยู่กับ กฎหมายล้มละลาย คดีล้มละลายครับ สำหรับคำถามที่ท่านผู้ติดตามอ่านคอลัมน์ ถามมานั้น ถามว่า กรณีที่มี ลูกหนี้หลายคนถูกฟ้องให้ล้มละลาย โโยเจ้าหนี้เป็นคดีเดียวกันนั้น หากแม้ว่า มีลูกหนี้ในหลายๆรายนั้น มีทรัพย์สินมากพอจะใช้หนี้นะครับ ถามว่า กรณีเช่นนี้ ลูกหนี้รายอื่นยๆที่ไม่มีทรัพย์สินมากพอชำระหนี้เจ้าหนี้ได้นั้น จะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ล้มละลายด้วยหรือไม่(คือจะได้อานิสงค์ จากจุดที่ลูกหนี้รายหนึ่งมีทรัพย์สินมากพอชำระหนี้ได้หรือไม่)
               เรื่องนี้นะครับ ผมขออธิบายดังนี้ครับ เนื่องจากกฎหมายล้มละลายนะครับ เป้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ ดังนั้น การตีความหรือบังคับใช้กฎหมายนะครับ ก็ต้องตีความอย่างเคร่งครัดครับ ดังนั้นนะครับ หากเกิดกรณีที่เจ้าหนี้เกิดกน้ามืดขึ้นมา นำมูลหนี้เดียวกันมารวมฟ้องลูกหนี้ เป็นคดีล้มละลายเป็นคดีเดียวกันนะครับ การพิจารณา ว่า ลูกหนี้รายใด จะต้องเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ จะไม่ต้องเป็นบุคคลล้มละลาย ก็ต้องพิจารณาจาก การมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเป็นแต่ละรายๆกัน แยกออกจากกันนะครับ ดังนั้นในกรณีที่ถามมานะครับ ต้องตอบว่า หากลูกหนี้รายใดมีทรัพย์สินมากพอชำระหนี้ได้ ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้รายนั้นครับ ลูกหนี้รายอื่นไมได้รับอานิสงค์ ด้วยแต่อย่างใดครับ นอกจากนี้นะครับ หากกรณีที่เจ้าหนี้ใจดีนะครับ ยอมทำการประนีประนอมหนี้ให้แก่ ลูกหนี้จำเลย รายใด ก่อนที่ศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับ การที่จะถือว่า ลูกหนี้หลุดพ้นจากการที่จะถุฏศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั้น ก็ต้อง พิจารณษเป็นการเฉพาะรายเหมือนกันครับ เช่น หากลูกหนี้ รายที่ ๑ ได้รับ การประนีประนอมหนี้จาก เจ้าหนี้นะครับ ลูกหนี้รายอื่นๆก็ยังไม่หลุดพ้นจากภาระหน้าที่การพิสูจน์ว่า ตนเองนั้นไม่สมควรจะต้องตกเป็นผู้ล้มละลายแต่อย่างใดนะครับ
ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

พบกับพวกเราได้ที่

http://nplawyer.blogspot.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s