เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินครับ  เดิมนั้นที่ดินแปลงที่เป็นคดีกันนี้เป็นของ นาย เอ ครับ จากนั้นโดยไม่ทราบสาเหตุ นาย บี ได้ดำเนินการนำที่ดินแปลงของนาย เอไปออกโฉนด เป็นชื่อของนายบี หลังจากนั้น นาย บี ครอบครองที่ดินแปลงนี้อยู่พักหนึ่งโดยที่นาย เอก็ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ต่อมา นายบี ก็ขายที่ดินแปลงนี้ไปให้แก่นาย ซี โดยที่นาย ซี ก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันและได้จดทะเบียนโอนถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา นายเอ ทราบเรื่องก็เลยมาฟ้องเอาที่ดินคืนครับ ศาลตัดสินว่า นายซี ต้องคืนที่ดินให้แก่ นายซีครับ ตามหลัก ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้อื่น กล่าวคือ เมื่อ นาย บีไม่มีสิทธิโอนที่ดินให้ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของตามกฎหมายแล้ว แม้ นาย ซี จ่ายเงินซื้อและจดทะเบียนตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิบนที่ดินแต่อย่างใดครับ เรื่องนี้ทางแก้ของ นาย ซี คือ ไปฟ้องเรียกเงินที่จ่ายแก่ นาย บีไป คืนครับ

เกี่ยวกับที่ดินอีกสักเรื่องครับ เรื่องนี้ นาย ก. ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระบุว่า นาย ข.จะขายที่ดินแปลงนี้แก่ นาย ก.เนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา แต่จริงๆแล้ว นาย ข. มีที่ดินอยู่เพียง  ๑๐๑ ตารางวาเท่านั้น ซึ่ง นาย ก.ก็ไม่ทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ เพราะความไว้ใจก็เลย ทำสัญญากัน ต่อมา นาย ก. ทราบเรื่อง จึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินและไม่ยอมรับโอนที่ดิน นาย ข. ก้เลยมาฟ้องศาลครับ ปรากฎผลของคดีว่า เมื่อ ที่ดินขาดเนื่อที่ไปเกือยครึ่ง ถือว่า เป็นการส่งมอบที่ดินที่บกพร่องไปถึงขนาดถ้าผู้ซื้อทราบความจริงก้คงไม่ซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อ นาย ก. มีสิทธิปฎิเสธการซื้อได้ และเมื่อ นาย ก.ปฎิเสธการซื้อก็เท่ากับ นาย ก.เลิกสัญญา ดังนั้น จึงต้องมีการคืนมัดจำแก่ นาย ก.ด้วย เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ซื้อผู้ขายที่ดินทุกท่านครับ ว่า ขอให้ระบถเนื้อที่ๆแน่นอนในสัญญาด้วยครับ อย่าไปเอาเปรียบกันเลยครับ

เรื่องท้ายสุดครับ เกี่ยวกับที่ดินและการทำสัญญาอีกเหมือนกันครับ เรื่องนี้ นาย ๑ เขาลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเปล่าๆให้ นาย ๒ ลุกน้องเพื่อให้ไปทำสัญญาจำนองครับ ต่อมานาย ๒ กลับนำหนังสือมอบอำนาจเปล่าๆนี้ไปกรอกข้อความ ว่า นาย ๑ มอบอำนาจให้ นาย ๒ไปขายที่ดินแปลงนี้ก่ตนเองแทน ต่อมา นาย ๒ ก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายฝากแก่ นาย ๓ ซึ่งนาย ๓ ก็ทำลงไปด้วยที่ไม่รู้เรื่องใดๆเลยกับพฤติกรรมของนาย ๒ ครับ สุดท้าย นาย ๒ ไม่จ่ายเงินค่าขายฝาก นาย ๓ ก็เลยโอนที่ดินมาเป็นของตนเอง นาย ๑ รู้เข้าก็เลย ฟ้องศาลขอคืนที่ดินและก้ชนะไปครับ เพราะ นาย ๓ ได้ที่ดินมาจาก นาย ๒ ที่ไม่ใช่เจ้าของครับ ตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

One thought on “

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s