มีคำเหมือนในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นบางคำ

วันนี้ขออนุญาตนำเสนอ เรื่องจริงจากคดี เครื่องหมายการค้าครับ(แต่เรื่องนี้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีครับ เห้นว่าน่าสนใจดีจึงนำเสนอครับ) เรื่องนี้โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆคือ ตรวจสอบความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นบุคคลใดที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งในขั้นต้นของการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีผู้ใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย่างที่โจทก์ต้องการจดทะเบียนแต่อย่างใดครับ

 

           ต่อมาหลังจากที่โทก์ได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้แล้ว ปรากฎว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากเหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น มีคำบางคำ(เป็นคำธรรมดาทั่วไป มีความหมายเข้าใจได้ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะไม่มีความหมายแต่อย่างใด) ตรงกับ คำในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้

 

          เมื่อโจทก์ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่แล้ว โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งนี้ต่อ คณะกรรมการผู้ทำการพิจารณาอุทธรณ์อีกทีหนึ่ง แต่ก็ได้รับผลการวินิจฉัยออกมาในทำนองเดีญวกันว่า เครื่องหมายหารค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนนั้นมีคำบางคำซ้ำกับคำในเครื่องหมายการค้าของผุ้อื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้ว ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

 

          โจทก์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งทั้งหมดของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งในเรื่องนี้ ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า คำที่เหมือนกันทั้งสองคำนั้น เป็นคำสามัญทั่วไป มีความหมายในพจนานุกรมบุคคลทั่วไปจึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็นการลอกเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นจนอาจทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ อีกทั้งการเรียกขานเครื่องหมายการค้าใดๆก็ไม่ใช่สาระสำคัญประการเดียวในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้(ต้องพิจารณา รูปภาพ องค์ประกอบต่างๆของเครื่องหมายการค้าด้วย) เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์แค่มีคำสามัญเหมือนกับคำในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น ในส่วนองค์ประกอบอื่นๆเช่น รูปภาพ หรือตัวอักษรประกอบรูปภาพเครื่องหมายการค้า แต่กต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนเอาไว้ เครื่องหมายการค้าของโทก์จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมืออนหรือคล้ายกับของผู้อื่นได้จดทะเบียนเอาไว้ โจทก์จึงสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ได้

 โดย ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s