ผลของการซื้อที่ดินห้ามโอน

 ได้ตกลงทำการซื้อที่ดินโฉนดแห่งหนึ่ง ซึ่งด้านหลังของโฉนดที่ดินแปลงนี้ระบุว่า ห้ามโอน ใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่ได้โฉนดมา แต่ด้วยความอยากได้จึงทำการซื้อมาในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยหลังจากตกลงซื้อขายกันแล้วก็มีการชำระราคาไปบางบางส่วนแล้ว เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาหลังจากพ้นกำหนดเวลาห้ามโอนแล้ว ได้ทำการติดต่อผู้ขายเพื่อนัดหมายให้ไปทำการโอนที่ดินให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายที่ได้ทำและจ่ายราคาไปบางส่วนแล้ว แต่ผู้ขายกลับผิดนัดไม่ไปโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อตามที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ซื้อจึงขอเลิกสัญญาและขอเงินที่จ่ายไปจำนวน ๒๕๐.๐๐๐ บาทคืน แต่ผู้ขายยังไม่มีให้ อ้างต่างๆนาๆ ผู้ซื้อกลัวไม่ได้เงินคืน จึงให้ผู้ขายทำสัญญากู้ยืมเงินเอาไว้กับผู้ซื้อ เมื่อครบกำหนดตามสัญญากู้ยืมผู้ขายก็ไม่มีเงินมาคืนแก่ผู้ซื้ออีก กรณีนี้หากผู้ซื้อต้องการเงินที่จ่ายไป ๒๕๐,๐๐๐ บาทคืน ผู้ซื้อสามารถนำสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องได้หรือไม่

-เรื่องนี้การที่ผู้ซื้อไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกห้ามโอน ซึ่งตอนซื้อนั้นผู้ซื้อก็ทราบว่าที่ดินแปลงนี้ถูกห้ามโอนอยู่และยังไม่พ้นกำหนดห้ามโอน แต่ผู้ซื้อก็ยังเข้าทำสัญญาซื้อขายนั้น กรณีนี้ถือได้ว่า ผู้ซื้อและผู้ขายได้ร่วมกันทำนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่มีวัตุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว เนื่องจากผู้ออกโฉนดที่ดินให้นั้น ไม่ประสงค์จะให้มีการโอนขายแก่ผุ้ได้รับโฉนดแต่อย่างใดในเวลา ๑๐ ปีนับแต่ผู้ได้โฉนดรับโฉนดไป ผลของกรณีนี้คือ การซื้อขายเป็นโมฆะ(ตามกฎหมายถือว่าไม่เคยมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น) นอกจากนี้การใช้เงินซื้อที่ดินที่ถูกห้ามโอนนี้ไปยังเป็นการชำระหนี้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (เนื่องจากเป็นการซื้อขายที่ดินห้ามโอนตามที่กล่าวมข้างต้น)ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่อาจเรียกเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทที่จ่ายไปคืนจากผู้ขายได้ และถึงแม้ว่ากรณีนี้ผู้ซื้อจะให้ผู้ขายทำสัญญากู้ยืมเงินกันไว้เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาทที่ผู้ซื้อได้จ่ายไปแก่ผู้ขายก็ตาม แต่สัญญากู้เงินฉบับนี้ก็มีมูลหนี้เดิมมาจากสัญญาซื้อขายที่ดินห้ามโอนที่ผิดกฎหมายดังนั้น ผู้ซื้อจึงไม่สามารถนำสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องให้ผู้ขายจ่ายเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาทคืนแก่ผู้ซื้อได้อยู่ดี

โดย ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s