ธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้น ผิดวันหรือไม่

ผมทำธุรกิจก่อสร้าง จึงได้ไปทำสัญญากู้เบิกเงินกระแสรายวันเอาไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง และก็ได้เดินบัญชีกับธนาคารดังกล่าวนี้ต่อมาโดยมิได้มีการค้างชำระยอดเงินในแต่ละงวดที่ผมไปถอนมาแต่อย่างใด ต่อมาหลังจากที่ผมหยุดทำกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างเนื่องจากผมสุขภาพไม่ดีแล้ว ได้มีหนังสือจากธนาคารแจ้งมาที่ผม บอกว่าผมค้างจ่ายเงินงวดสุดท้ายที่ผมไปถอนมา ซึ่งเมื่อผมตรวจดูแล้วก็พบว่าค้างชำระจริงจึงเข้าไปจ่ายที่ธนาคารในยอดตามที่รับแจ้งมา แต่เมื่อไปจ่ายที่ธนาคารแล้ว กลับได้คำตอบว่า ถ้าต้องการปิดบัญชีต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยโดยธนาคารขอคิดดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันที่ผมหยุดเดินบัญชีมาเป็นเวลาแล้ว ๖ เดือน (คือ ผมหยุดทำการถอนหรือฝากเงินกับธนาคารเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ซึ่งเป็นวันครบกำนดตามสัญญาที่เปิดบัญชีเอาไว้กับธฯคารพอดี) แต่ธนาคารกลับคิดดอกเบี้ยผมทบต้นนับแต่วันที่ ๒ เม.ย ๕๕ เป็นต้นมา โดยบอกว่าวัหลังจากวันที่ ๑ เม.ย.เป็นต้นมานั้น ธนาคารยังหักเงินที่เหลือจากบัญชีของผมเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้ธฯคารอยู่ตลอดต่อมา เงินในบัญชีไม่พอจ่ายแล้วจึงมาทวงถามผมให้ใช้หนี้ อยากถามว่าดอกเบี้ยทบต้นนั้น ตามกฎหมายผมต้องจ่ายหรือไม่ เท่าใดครับ

–  เรื่องที่ถามมานั้น ขอตอบดังนี้ครับ สัญญาระหว่างผู้ถามกับธนาคาร ที่ทำขึ้นมานั้น เขาเรียกว่า สัญญาบัญชีเดินสะพัดนะครับ ซึ่งสัญญาระหว่างผู้ถามกับธนาคารที่ทำขึ้นมานั้น เป็นสัญญาที่ระบุวันที่ครบกำหนดเลิกสัญญาในสัญญาเอาไว้เป็นที่แน่นอนแล้ว ดังนั้น หากต่อมาหลังจากถึงวันที่กำหนดในสัญญาแล้ว คู่สัญญา(คือทั้งสองฝ่าย)ไม่ได้ทำการกู้เงินและหักเงินในบัญชีไปใช้กันแต่อย่างใดแล้ว ก็ถือว่าสัญญาสิ้นสุดไป ณ.วันที่กำหนดในสัญญาครับ(กรณีคุณก็ถือว่าสิ้นสุดไปเมื่อวันที่๑ เม,ย. ที่ผ่านมา ครับแม้ว่าธนาคารจะบอกว่าเขายังหักเงินจากบัญชีคุณอยู่ก็ตามเพราะการหักเงินคุณฝ่ายเดียว โดยคุณไม่ได้ทำการถอนเงินออกมาจากบัญชีด้วยนั้น ไม่ทำให้เป็นการเดินบัญชีตามสัญญาต่อมาหังจากสัญญาเดิมเลิกสัญญาไปแล้วแต่อย่างใด) ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยทบต้นของธนาคารที่สามารถทำได้เมื่อสัญญายังไม่หมดเวลาตามที่กำหนดเอาไว้นั้น จึงไม่สามารถคิดตั้งแต่วันที่ ๒ เม,ย. ได้ครับ คิดได้ถึงแค่วันที่ ๑ เม.ย. เท่านั้น

โดย ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s