www.nplegalservice.com

 ถูกดึงเข้าไปร่วมลงทุนทำกิจการขายพลาสติกแห่งหนึ่ง โดยหุ้นส่วนผู้จัดการอ้างว่า สินค้าของหจก.นี้มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเอาไว้แล้วและได้นำสินค้าที่ติดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายมาเป็นเวลนานแล้ว ด้วยความน่าเชื่อถือของข้อมูลและฐานะในทางสังคมของหุ้นส่วนคนนี้ จึงมีคนหลงเชื่อเข้าร่วมลงทันด้วย ๓ คน ต่อมาเมื่อมีการผลิตและนำเครื่องหมายการค้าที่อ้างมานี้ ออกไปจำหน่ายได้ใหม่นาน ก็ถูกบริษัทอีกที่หนึ่งแจ้งให้หยุดการกระทำและต่อมาถูกฟ้องคดีว่า ทั้งหจก.และหุ้นส่วนทั้งหมดร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้ว พอจะมีทางต่อสู้อย่างไรได้บ้างในคดีนี้

-เรื่องนี้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเอาไว้ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คนอื่นไม่สามารถเลียนแบบหรือปลอมนำไปใช้ได้อยู่แล้วครับ กรณีนี้สำหรับผู้ที่ถูกชักชวนเข้ามาประกอบกิจการด้วยนั้น อาจต่อสู้หรืออ้างต่อศาลได้ว่า หจก.โดยหุ้นส่วนผู้จัดการคนนี้ บอกต่อ หส.ที่เข้ามาใหม่ทุกคนว่า เครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วและได้นำเครื่องหมายการค้านี้ออกมาใช้นานแล้วอีกทั้งเมื่อมีการแจ้งให้เลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หนังสือบอกกล่าวนั้นก็ต้องส่งผ่านหส.คนนี้อีกทีหนึ่งทำให้ ไม่มีหส.คนอื่นๆรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะถูกเก็บเป็นความลับ อีกทั้งฐานะทางสังคมของหส.คนนี้ก็เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคม เหตุเหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้ หส.ที่เข้ามาใหม่หลงเชื่อว่า เครื่องหมายการค้านี้เป็นของหจก.ที่ถูกฟ้องจริงๆก็ได้ครับ และหากสามารถแสดงได้ว่าไม่มีใครรู้เรื่องว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนใช้อยู่นั้นจะเป็นของคนอื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วมาก่อน ก็จะถือได้ว่าไม่มีเจตนาที่จะเลียนแบบหรือปลอมเครื่องหมายการค้านั้น ครับ เป็นเหตุให้การกระทำนั้ๆไม่เป็นความผิดตามกฎหมายตามที่ถูกฟ้องมาได้

โดย ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s