www.nplegalservice.com

นายจ้างมีที่การบริษัทอยู่ ๒ ที่ แต่เป็นคนละจังหวัดกัน ต่อมานายจ้างเกิดโครงการจะยุบรวมบางแผนกทั้ง ๒ ที่ของนายจ้างเข้าด้วยกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกิจการลงไป ลูกจ้างซึ่งทำงานอยู่ ณ.ที่ทำการของนายจ้างแห่งที่หนึ่งถูกมีคำสั่งให้ย้ายไปทำงานในที่ทำการแห่งที่ ๒ ของนายจ้าง ซึ่งไกลกว่าเดิมและลูกจ้างไม่อยากไปทำงานในสถานที่ใหม่ จึงปฎิเสธการไปทำงานตามคำสั่ง กรณีนี้หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพราะไม่ยอมย้ายตามคำสั่งแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิใดบ้างตามกฎหมาย

-กรณีนายจ้างย้ายที่ทำงานไปอีกที่หนึ่ง และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างนั้น ลกจ้างสามารเลิกสัญญาจ้างโยบอกล่วงหน้าต่อนายจ้างไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งหรือวันที่นายจ้างย้ายก็ได้ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานว่าทำมากี่ปีแล้วและได้เงินเดือนเท่าใด

  แต่ทั้งนี้กรณีย้ายตามกฎหมายนี้คือ ย้ายไปทั้งหมดไปทำการ ณ.ที่ใหม่ซึ่งเปิดมาที่หลังที่เก่านะครับ กรณีของคุณ นายจ้างเปิดทำการ ๒ ที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น กรณีคุณจึงไม่ถือว่าเป็นการย้ายที่คุณจะขอเลิกสัญญาและได้รับค่าชดเชยครับ

โดย  ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมาย,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s