www.nplegalservice.com

 สิ่งควรรู้เมื่อต้องขับขี่รถเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายจราจร

๑  ให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อไฟเหลืองและไฟแดง

๒ ให้ลดความเร็วลงและผ่านทางเดินรถไปด้วยความระวังเมื่อมีไฟเหลืองกระพริบติดตั้งอยู   ณ.ที่นั่น

๓ ลักษณะการขับขี่รถ

    กรณีมีถนนสองเลนส์และรถวิ่งสวนทางกัน ต้อง ขับชิดซ้ายเว้น มีสิ่งกีดขวาง หรือทางเดินรถนั้นเจ้าหน้าที่กำหนดให้รถวิ่งทางเดียวหรือ ทางเดินรถกว้างไม่ถึง ๖ เมตร

    กรณีถนนสี่เลนส์ ต้องขับชิดซ้าย เว้นมีสิ่งกีดขวาง หรือทางเดินรถนั้นเจ้าหน้าที่กำหนดให้รถวิ่งทางเดียวหรือ ต้องเข้าช่องทางให้ถูกเมื่อจะเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก หรือจะแซงรถคันอื่น หรือขับเร็วกว่ารถที่อยู่ด้านซ้าย

๔ ผู้ขับขี่รถต้องให้สัญญาญไฟเมื่อจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือจอดรถ ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๕ ผู้ขับขี่ต้องเว้นระยะการขับขี่ห่างจากรถคันหน้าพอสมควรเพื่อจะหยุดรถได้โดยปลอดภัย และผู้ขับขี่ที่ขับขี่รถขึ้นทางลาดชันต้องระวังไม่ให้รถถอยหลังไปชนรถคันอื่น

๖ ห้ามขับขี่รถ ในขณะ หย่อนความสามารถ หรือเมา หรือกีดขวางการจราจรหรือประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน หรือขับขี่รถคร่อมเลนหรือขับขี่บนทางเท้า และห้ามผู้ที่เสพยาเสพติดขับขี่รถ

๗ การแซงขวาต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหลายๆครั้งแล้วรอให้คันหน้าให้สัญญาณตอบจึงแซง ห้ามแซงซ้ายเว้นแต่คันหน้าเลี้ยวขวาหรือถนนที่วิ่งมามีสองเลนขึ้นไป

๘ ห้ามแซงเมื่อกำลังขึ้นทางชัน เว้นแต่มีเครื่องหมายให้แซงได้ ห้ามแซงภายใน๓๐ เมตรก่อนถึงทางร่วม ทางแยก วงเวียน เกาะกลางถนน ห้ามแซงเมื่อเข้าที่คับขัน

๙ การขับรถออกจากที่จอด ต้องให้สัญาญาณ และขับออกไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางคันอื่น

๑๐ การจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางในตอนกลางคืนต้องเปิดไฟหรือแสงสว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด

โดย ทนายความ ทนาย ปรึกษากฎหมาย สำนักงานทนายความ สำนักงานกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s