ทนายคดีปกครอง,ทนายความคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครองถูกกฎหมายหรือไม่

 
สำนักงานศุลการกรแห่งหนึ่งออกหนังสือประเมินภาษีศุลการกรมายังผู้นำสินค้าเข้าประเทศ ว่าสำแดงเท็จ ขอให้มาเสียภาษีย้อนหลัง โดยในหนังสือประเมินภาษีนั้น มิได้ระบุถึงวิธีการและกำหนดเวลาที่ หากผู้ถูกประเมินภาษีนั้นไม่เห็นด้วยในคำสั่งประเมินภาษี ให้ดำเนินการยื่นอุทธณ์คำสั่งที่ใคร ในเวลากี่วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ต่อมาผู้นำสินค้าเข้าทราบเรื่องจึงอุทธณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ แต่คณะกรรมการก็มีแค่คำวินนิจฉัยว่า การประเมินถูกต้องตามกำหมายแล้ว เท่านั้น คำสั่งในเรื่องประเมินภาษีศุลกากรและควินจฉัยของคณะกรรมการนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

– คำสังทางปกครองซึ่งทำเป็นหนังสือนั้นจะต้องระบุข้อมูลต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ กรณีคำสั่งประเมินนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ ระบุแค่ วันเดือนปี ชื่อ ตำหน่งและลายมือชื่อของผู้ทำการประเมิน ก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลแห่งการประเมินแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการออกคำสั่งทางปกครองธรรมดา แต่สำหรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการยืนยันคำสั่งทางปกครองดังนั้นต้องระบุเหตุผลในคำสั่งทางปกครองด้วย เมื่อ คำวินิจฉัยมีเพียงว่า การประเมินถูกต้องตามกฎหมายแล้ว คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดย ทนายคดีปกครอง,ทนายความคดีปกครอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s