ทนายความคดีปกครอง,ทนายคดีปกครอง » ใช้กฎหมายใดกับคดี

เกิดเหตุละเมิดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัญก่อนที่จะมี พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ ต่อมามีการนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมหลังจากที่ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้แล้ว กรณีเช่นนี้ต้องใช้กฎหมายใดมาใช้พิจารณาคดี

– เหตุละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีผลบังคับใช้ แม้จะมีการฟ้องร้องกันต่อศาลหลังจากที่ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้แล้วก็ตาม เมื่อ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้แล้วนั้น มิได้ระบุว่า ให้ใช้บังคับแก่คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ๆเกิดก่อน พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้ด้วยแต่อย่างใด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ พรบ.ฉบับนี้จะใช้บังคับจึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย ทนายความคดีปกครอง,ทนายคดีปกครอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s