ทนายคดีแรงงาน,ทนายความคดีแรงงาน : ค่าชดเชย

ทำงานเป็นครูผู้สอนให้กับโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งมา ๓ ปีแล้ว ต่อมา มีปัญหากับครูหัวหน้าแผนกทำให้ถูกเรียกไปตักเตือนฝ่ายเดียวทางผุ้บริหารไม่เรียกคู่กรณีไปตักเตือนด้วยแต่อย่างใด จึงเกิดปัญหาต่อมามากมาย สุดท้ายจึงเกิดเรื่องขึ้นมาอีกและถูกบีบบังคับให้ออกจาการเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนแห่งนั้น หากต้องออกจริงๆจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่

 

– พรบ.คุ้มครองแรงงานระบุเอาไว้ว่าหลักกฎหมายต่างๆที่ระบุในพรบ.คุ้มครองแรงงานนี้ให้ใช้บังคับกับ นายจ้างและลูกจ้าง เว้นแต่กรณีที่นายจ้างเป็นโรงเรียนเอกชนและลูกจ้างเป็นครูในโรงเรียนเอกชน พรบ.คุ้มครองแรงงานไม่ได้คุ้มครองไปถึง ดังนั้นกรณีนี้จึงต้องบังคับตามสัญญาจ้างแรงงานที่ถูกจัดทำขึ้นตอนเซ็นเอกสารจ้างงานว่าระบุในเรื่องค่าชดเชยเอาไว้หรือไม่ เท่าใด

โดย ทนายคดีแรงงาน,ทนายความคดีแรงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s