สิทธิเก็บกิน

การจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน คืออะไร

                              การจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน คือ การที่เจ้าของที่ดินหรือบ้านให้สิทธิเหล่านี้แก่ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ได้แก่ สิทธิครอบครอง               

                สิทธิในการใช้  สิทธิในการถือเอาประโยชน์ หรือ สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน(ไม่รวมถึงสิทธิในการขาย)

                                การจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน ทำอย่างไร

                         ตามกฎหมายแล้ว  แค่คู่สัญญายินยอมจะให้สิทธิเก็บกินก็ถือว่ามีผลตามกฎหมายแล้ว แต่เพื่อการยกขึ้นต่อสู้บุคคล

                 ที่สามหรือเจ้าของที่ดิน  มันมีจึงมีความเป็นที่ต้องจดทะเบียน ณ.สำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่โดยประเภทของที่ดินที่สามารถจด

                 ทะเบียนสิทธิเก็บกินได้คือ ที่ดินประเภท โฉนด  ,นส.3, นส.3 ก

                                 รายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อ จดทะเบียนสิทธิ เก็บกิน

                          1.สำเนาพาสสปอตร์ของผู้รับสิทธิและสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน

                                2.สำเนาโฉนด นส3 หรือ นส3 ก

                                 การจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน ใช้เวลานานเท่าใด

                           1 วัน(หากเอกสารครบถ้วนถูกต้องทุกประการ)

                                 ผลของการจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน ต่อที่ดินหรือบ้านที่จด

                           1.ผู้ทรงสิทธิสามารถ ครอบครอง ใช้ ถือเอาประโยชน์ จัดการทรัพย์ที่จดทะเบียนไว้ได้

                                 2.สามารถยกการจดทะเบียนขึ้นต่อสู้กับบุคคลที่สามหรือเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านได้

สอบถาม การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน หรือ การจดทะเบียนที่ดินประเภทอื่นๆอีกได้ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s