ทนายคดีลิขลิทธิ์,ทนายความคดีลิขสิทธิ์

หนังสือแบบเรียนที่ได้นำ สูตรการคำนวณต่าง มารวมไว้ในหนังสือนี้ และสอดแทรกเพิ่มเติมรูปภาพ เนื้อหาสาระเหตุการณ์ต่างๆ และโจท์ปัญหาต่างๆในแต่ละบทเรียนนั้น เป็นงานที่ถือได้ว่า เป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์งานขึ้นมานั้น ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่โดยใช้แนวคิดของตนเองประกอบกับสูตรการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่มาก่อนแล้ว จึงเป็นงานที่เข้าข่ายที่ได้รับลิขสิทธิ์ แต่ไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญยาแต่อย่างใด กรณีนี้หากมีผู้นำแบบเรียนนี้ไปพิมพ์เผยแพร่จำหน่าย โดยเจ้าของงานไม่เคยอนุญาตมาก่อน ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

-งานที่แสดงออกมาซึ่งแนวความคิดซึ่งมิได้ไปลอกเลียนงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ย่อมเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามพรบ.ลิขสิทธิ์อยู๋แล้วโดยปริยายตามผลของกฎหมาย มิได้จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเอาไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนแต่อย่างใด จึงได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นหากมีผู้ใดทำการนำงานดังกล่าวนี้ไปพิมพ์เผยแพร่โดยที่เจ้าของงานไม่ได้รับอนุญาตมาก่อนแล้ว ก็ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน

ทนายคดีลิขลิทธิ์,ทนายความคดีลิขสิทธิ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s