ความรู้เบื้องต้น การค้าระหว่างประเทศ

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมีหลายกฎหมายครับ เพียงแต่คดีที่ขึ้นสู่ศาลจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ซึ่งในที่นี้ขอให้นึกถึงโครงสร้างดังนี้ครับ ก)ความหมายของกฎหมายนี้ ข)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง ค)สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล ง)ข้อยกเว้นความรับผิด ครับ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่อง นิติรรมสัญญา รับขนของ ด้วยครับ ซึ่งจะพูดถึงในที่นี้ ด้วยครับ

ก)กฎหมายนี้ใช้บังคับกับใครบ้าง

   ๑ ผู้ขนส่ง คือผุ้ที่ขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยทางทะเลตามคำสั่งของผู้ส่งของ รวมไปถึงผู้ขนส่งอื่นๆด้วย(ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ดำเนินการขนส่งแทนตน)แต่ไม่รวมถึงธุรกิจพวกชิปปิ้งนะครับ

   ๒ ผู้ส่ง คือผู้ที่ขายสินค้าให้แก้ผู้รับสินค้า เมื่อผู้ส่งตกลงซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อแล้วก็จะนำสินค้านั้น มานำส่งที่ท่าเรื่อเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่โดยการจ้างวานให้ผู้ขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าใส่เรือของผู้ขนส่งไปให้ผู้ซื้อสินค้าโดยให้ค่าจ้างเป็นการตอบแทนผู้ขนส่ง

  ๓ ผู้รับสินค้า คือ ผู้ที่จะมารอรับสินค้า ณ.ท่าเรื่อในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ โดยการมารับสินค้าต้องนำใบตราส่งหรือเอกสารใดๆก็ตามที่ผู้ส่งของขอให้ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเพื่อที่จะนำส่งให้ผู้รับของนำเอกสารนั้นมายื่นให้ผู้ขนส่งอีกทีหนึ่งเพื่อรับสินค้า

   แต่ทั้งนี้พรบ.การรับขนของทางทะเลฉบับนี้ ไม่บังคับใช้กับ การรับขนของทางทะเลในประเทศไทย(ยกเว้นจะระบุให้นำพรบ.นี้มาใช้ด้วย) การขนส่งของที่ไม่คิดค่าระวาง(ค่าขนส่ง) การขนส่งของตามสัญญาจ้างเหมาเรือบางส่วนหรือทั้งลำ(ยกเว้นจะมีการออกใบตราส่งจึงจะนำพรบ.นี้มาบังคับใช้) การรับขนของทางทะเลและทางอื่นรวมกันอยู่สัญญาฉบับเดียวกัน(ให้นำพรบ.นี้มาใช้บังคับเฉพาะในส่วนของการขนของทางทะเลเท่านั้น)เอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s